Krizová pomoc

OKNO DOKOŘÁN BLANSKO

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB

 

 

Nabízíme pomoc dospělým lidem, kteří nemůžou svoji životní situaci vyřešit vlastními silami ani za pomoci svých blízkých a nacházejí se tak v ohrožení zdraví nebo života. Naše krizové pracovnice pomáhají klientům zorientovat se v jejich problémech a v případě zájmu jim zprostředkovávají následnou odbornou pomoc nejen v rámci Oblastní charity Blansko.
Pro lidi, kteří nemohou navštívit naši ambulanci, máme terénní formu Krizové pomoci.

Navštivte nás: pondělí-pátek 7:30-11:30, 12:30-15:00

Přijedeme za Vámi: pondělí-pátek 7:30-11:30, 12:30-15:00

KONTAKT
Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351
e-mail: krizovapomoc@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Mgr. Martina Pospíšilová

Podrobnější informace o službě

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

okno dokoran_krizova pomoc