Vedra v charitě: více léků proti agresivitě i náročné rehabilitace nemocných

Vedra v charitě: více léků proti agresivitě i náročné rehabilitace nemocných

Zvýšená agresivita, nehojící se rány, narušení režimu. Vlna veder komplikuje práci pracovníkům i klientům Oblastní charity Blansko. Horko například ztěžuje už tak náročnou péči o lidi se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením v Týdenním stacionáři v Doubravici nad Svitavou.

„V tomto roce je to poprvé, co jsme našim klientům po konzultaci s rodiči a lékaři museli navýšit léky proti agresivitě. Klienti se pořádně nevyspí, nemůžeme s nimi chodit ven, jak jsou zvyklí. Nedostatek pohybu a narušení režimu kvůli vedru snášejí velmi těžko,“ popisuje vedoucí stacionáře Hana Tenorová. V zařízení pracovníci pečují 24 hodin denně o lidi s těžkým postižením, z nichž některým musí dávat napít jen z injekčních stříkaček a přebalovat je. „Naštěstí se nám od tohoto týdne podařilo sehnat alespoň do jedné místnosti klimatizaci. V ní s klienty teď trávíme většinu času, tvoříme v ní i jíme,“ doplňuje Hana Tenorová.

Ztíženou práci nyní mají také pracovnice charity, které jezdí v rámci Charitní ošetřovatelské služby a Charitní pečovatelské služby za klienty domů v rozpálených autech, čímž trpí i ony. „Aby mohly pečovatelky správně pracovat, musí být i ony v pohodě. Přejíždění po celém okrese i samotná péče je v takovém horku pro ně určitě náročnější. Snažíme se jim alespoň zajistit dostatek tekutin,“ říká vedoucí Charitní pečovatelské služby Anna Kalová.

Na to, aby dodržovali pitný režim, dohlíží pečovatelky také u svých klientů. „Starší lidé často nemají pocit žízně. V rámci naší práce se snažíme předcházet tomu, aby kvůli případné dehydrataci museli do nemocnice,“ upřesňuje vedoucí pečovatelské služby.

V horkých dnech je také náročnější rehabilitace klientů Charitní ošetřovatelské služby. „Ve vedru trpí otoky a ani rány se jim tak dobře nehojí,“ upřesňuje vedoucí služby Radka Kuncová. Zdravotní sestry, které za klienty jezdí domů, je nabádají, aby nechodili na slunce a nepouštěli si horký vzduch do místností. „S navýšením pití musí naopak opatrně. Organismus našich klientů se s přívalem vody hůř vyrovnává. Pokud to jde, stačí, když mají po ruce sklenku vody a pitný režim si regulují sami. Něco jiného je to samozřejmě u pacientů s demencí nebo Alzheimerovou nemocí,“ vysvětluje vedoucí ošetřovatelek Radka Kuncová.