V městech a vesnicích koledujeme po celém Blanensku

V městech a vesnicích koledujeme po celém Blanensku

Už sedmnáctý rok budou lidé potkávat u svých dveří a v ulicích skupinky tří králů. Prvních čtrnáct dní v lednu vyšle Oblastní charita Blansko do vesnic a měst na Blanensku nad čtyři sta skupinek tříkrálových koledníků. Tradiční charitní Tříkrálovou sbírku začíná připravovat její koordinátorka Marie Sedláková v říjnu.

tks kometaTříkrálová sbírka v blanenské charitě trvá od roku 2001, vy jste její koordinátorkou osmý rok. Proměnila se nějak za tu dobu?

Od svých počátků se sbírka postupně rozšiřovala, v současnosti chodí koledníci už v podstatě ve všech obcích a městech na Blanensku. Letos budeme mít přes čtyři sta skupinek a každá z nich se většinou skládá ze tří králů a jednoho vedoucího skupinky. Takže je do sbírky zapojeno celkem nad šestnáct set dobrovolníků. Hodně nám se sbírkou pomáhají také skauti.

Je problém dobrovolníky sehnat? Nebo se do ní už zapojují děti a dospělí automaticky?

To je různé. Zatímco na vesnicích jsou už lidé na koledování zvyklí, těší se na ně a koledníci se většinou hlásí sami, ve městech máme problém. Hlavně v Blansku a v Boskovicích není dost skupinek na to, aby pokryly všechny domácnosti. Proto bychom byli rádi, kdyby se nám ještě letos a v příštím roce přihlásilo v těchto městech víc dobrovolníků.

 

 

Tříkrálová sbírka Drnovice 1Jak vypadají typičtí tříkráloví koledníci? Co od nich můžou lidé očekávat?

Obvykle jsou přestrojení za tři krále, Kašpara, Melichara a Baltazara a zpívají typickou tříkrálovou koledu. Požádají lidi o dar do zapečetěné pokladničky, obdarují je cukříkem a dají jim letáček s informacemi o sbírce. Tomu, kdo má zájem, napíšou koledníci nad vstupní dveře tříkrálové požehnání domu. Věk koledníků je různý, od malých dětí až po seniory. Jen vedoucí skupinky musí mít nad patnáct let a u sebe mít průkazku jako pověření k zajištění sbírky. Ještě bych chtěla dodat, že všichni naši dobrovolníci jsou v období od 1. do 14. ledna pojištění proti úrazům vzniklým při koledování.

Co vlastně pořádání tak rozsáhlé sbírky obnáší?

Už začátkem října začínám mapovat v obcích, jestli se tak jako minulé roky zapojí do sbírky a také, jestli budou mít ochotné koledníky. Připravuji všechny potřebné dokumenty ke sbírce, vypisuji průkazky pro vedoucí skupinek, chystám pokladničky, plánujeme doprovodné akce. Mezi ně patří hlavně koncerty, divadla a filmy a lidé na nich můžou také přispět do tříkrálových pokladniček. A postupně rozvážíme vše potřebné koledníkům, což mají na starost převážně charitní pracovníci ve svém volném čase.

DRNOVICE f_7.1.2012_cestou necestou

V roce 2017 lidé přispěli do tříkrálové sbírky téměř dvěma milióny. Na co se peníze využily a jaké jsou záměry roku 2018?

V letošním roce jsme peníze použili například na pomoc obětem trestných činů, podporu rodin v krizových situací, na hospicovou péči, dobrovolnické centrum nebo na činnost týmu mimořádných událostí. V příštím roce bychom chtěli za peníze ze sbírky bezbariérově upravit budovu komunitního centra v Doubravici, koupit postele do azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže a podpořit humanitární pomoc na Blanensku.

 

Děkujeme dárcům za štědrost, koledníkům za ochotu a odvahu koledovat a také úřadům, které nám zapečeťují a po sbírce rozpečeťují pokladničky.

Vladěna Jarůšková    


Doprovodné akce:

5. ledna 2018

6. ledna 2018

  • Blansko, film Psi Páně v 16:00, kino
  • Jedovnice, Tříkrálový koncert skupiny Banjoband v 18:00, Chaloupky

7. ledna 2018

  • Rudice, Tříkrálový koncert ZUŠ Jedovnice v 16:00, kaple sv. Barbory

8. ledna 2018

  • Blansko, Tříkrálový stánek v 9:00-14:00, nemocnice

10. ledna 2018

  • Adamov, Tříkrálový stánek v 14:00-17:00, před prodejnou Albert

13. ledna 2018

14. ledna 2018

  • Olomučany, Tříkrálový koncert Martini Band a hosté v 15:30, kostel Božského Srdce Páně

Související akce

Tříkrálová sbírka 2018 (1. 1. 2018 — 14. 1. 2018)