Charitní poradna pomůže s oddlužením

Charitní poradna pomůže s oddlužením

Návrh na oddlužení sepíší dlužníkům bezplatně pracovníci Charitní poradny, kterou provozuje Oblastní charita Blansko v Boskovicích. Od srpna letošního roku získala poradna akreditaci na sepsání a podání insolvenčních návrhů s návrhem na povolení oddlužení. Charitní poradna má pracoviště v Boskovicích, Blansku a Letovicích a ke konzultaci se zájemci můžou objednat na telefonním čísle 516 411 583.

„Návrh na oddlužení totiž od července 2017 nemůže podat sám dlužník, pokud nemá právnické nebo ekonomické vzdělání. K podání návrhu jsou tak oprávněny pouze osoby uvedené v zákoně, což jsou advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři, kterým však musí dlužník za sepsání návrhu uhradit 4 tisíce korun. Kromě nich se dlužníci můžou obrátit na toho, kdo získal akreditaci ministerstva spravedlnosti,“ vysvětluje charitní právnička Marta Šosová.

Akreditaci dostávají nejčastěji bezplatné poradny, mezi které patří spolu s ostatními poradnami zřízenými Diecézní charitou Brno také Charitní poradna Boskovice. Lidé, kteří se dostali do dluhů, tak nemusí dávat zbytečně peníze za sepis návrhu, který pak často má i takové nedostatky, že soud oddlužení nemůže povolit.

„Návrh na oddlužení může být východiskem ze zdánlivě neřešitelné situace dluhové pasti. Oddlužení je možné dosáhnout nejčastěji plněním měsíčních splátek, přičemž dlužníkovi zůstává nepostižitelná část příjmu,“ říká Marta Šosová. Takto tedy člověk, který má více dluhů a má příjem, který mu během pěti let umožní splatit alespoň 30% těchto dluhů, může po těchto pěti letech dosáhnout osvobození od zbytku nezaplacených dluhů.

„Velmi zjednodušeně se dá říci, že jednotlivci zůstává z jeho příjmu minimálně 6200 korun. Tato částka se pak zvyšuje o přibližně 1400 korun na každou vyživovanou osobu žijící ve společné domácnosti, kterou se myslí manžel, manželka nebo dítě. Není tedy pravdou často rozšířená domněnka, že dlužníkovi nezůstane ani životní minimum,“ zdůrazňuje právnička Charitní poradny.

Jak velké budou srážky a co z příjmu si bude moct dlužník ponechat, si může každý orientačně spočítat na kalkulačce dostupné stránkách ministerstva spravedlnosti (https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/).