Charita pomáhá na Boskovicku také díky evropským penězům

Charita pomáhá na Boskovicku také díky evropským penězům

Rodinám s dětmi, lidem, kteří se starají o nevyléčitelně nemocného, lidem, kteří se obtížně pohybují. O tyto všechny se starají pracovníci Oblastní charity Blansko v rámci projektu Odborné sociální poradentství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám. Projekt je určený pro obyvatele obcí v území Místní akční skupiny MAS Boskovicko PLUS a je placený z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu při Evropské unii. Pro klienty je bezplatný. „Oblastní charita Blansko zahájila tento projekt 1. dubna 2018 a bude trvat celkem 3 roky. Jeho cílem je zlepšit sociální situaci lidí ohrožených sociálním vyloučení,“ informuje vedoucí projektu Kateřina Korbelová.

Logo OPZ barevné

Díky projektu se charitní pracovníci můžou zaměřit na práci přímo v rodinách či domácnostech a poskytnout klientům dlouhodobou spolupráci a podporu. „V terénu klademe důraz na práci v rodinách s dětmi, snažíme se podpořit rodiče ve výchově a v péči o děti tak, aby jim dokázali vytvořit zdravé a podnětné rodinné prostředí,“ přibližuje Kateřina Korbelová.

Další skupinou, kterou pracovníci v projektu podporují, jsou lidé, kteří se starají v domácím prostředí o svého nevyléčitelně nemocného blízkého. „Zde můžeme pomoci s vyřizováním nejrůznějších úředních záležitostí, sociálních dávek a služeb. Dále v domácnostech navštěvujeme osoby, které se obtížně pohybují a nemůžou z důvodu věku, tělesného, či smyslového postižení cestovat. I zde poskytujeme odborné poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, rodinných vztahů, řešení dluhů a podobně,“ dodává vedoucí.

Díky tomuto programu se také rozšířily terénní služby a zkrátily objednací lhůty do Charitní poradny. „Tím můžeme snadněji využít například lhůty na odvolání proti rozhodnutí, se kterým klient nesouhlasil a podobně,“ doplňuje Kateřina Korbelová.

Zájemci o služby můžou Charitní poradnu navštívit osobně na adrese Boskovice U Lázní 1734. „Uvítáme, když se klienti předem objednají na čísle 516 417 351 v rámci služby Odborné sociální poradenství a na čísle 604 920 456 v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Podrobnější informace získají na webových stránkách www.blansko.charita.cz.

Všechny služby poradny jsou poskytovány bezplatně. „Od dubna 2018 do konce února 2019 jsme v odborném sociálním poradenství pracovali s 57 osobami a v sociálně aktivizačních službách se 7 rodinami,“ říká vedoucí poradny s tím, ať se lidé neostýchají na ně obrátit. „Do nepříznivé situace se může dostat každý a čím dřív ji společně začneme řešit, tím snadněji zabráníme jejím nepříznivým dopadům,“ apeluje.