Potkali jste v lednu skupinky Tří králů?

V lednu jste mohli potkat na Blanensku skupinky Tří králů. Tito králové však necestovali do Betléma do chudičké stáje k narozenému Ježíši, ale cestovali do příbytků lidí, aby jim zvěstovali radostnou novinu a popřáli do nového roku.

Jak vidí Tříkrálovou sbírku královna Jiřinka

Jak vidí Tříkrálovou sbírku královna Jiřinka

Letošní Tříkrálová sbírka na Blanensku se setkala s velkým úspěchem. Oblastní charita Blansko vykoledovala přes 1,5 milionu korun. Sbírka zde pomůže osobám bez přístřeší, seniorům a chudým a postiženým dětem. Úspěch sbírky však stojí a padá se stovkami dobrovolníků, kteří v královských kostýmech vyrazí do ulic a mnohdy dělají mnohem více jako třeba paní Jiřinka.

Hromniční zima 2013

Hromniční zima 2013

Již naši předkové říkávali, že největší zima bývá v období Hromnic. Tedy 2. února je svátek Hromnice a tak je nezbytné se tepleji obléci a dosyta najíst. Také je potřeba myslet i na druhé, kterým se teplo a strava nedostává. Proto blanenská charita již druhým rokem chce pomoci těmto lidem a to 13. února na Popeleční středu.

Tříkráloví koledníci zavítali do Senátu

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky 2013 se 22. ledna objevili na veřejnosti výjimečně ještě jednou, aby zavítali do Senátu PČR. Slavnostní snídaně s koledníky se zúčastnili čelní představitelé politické a duchovní reprezentace českého státu.

Radost z Tříkrálové sbírky v Habrůvce

Radost z Tříkrálové sbírky v Habrůvce

Tříkrálovou sbírku v naší obci na Blanensku organizuji již řadu let a pokud bych měl hodnotit všechny proběhlé "ročníky" dohromady, použil bych nejpíše slovo Radost. Radost, kterou ve mě vzbuzuje vědomí, že lidé nejsou lhostejní k neštěstí druhých a dokáží darovat, ač mají sami často nedostatek.

Oblastní charita Blansko má spočítáno!

Oblastní charita Blansko má spočítáno!

Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Blansko je 1 502 824 Kč. Dárcům, koledníků a všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, patří velký dík.

Poděkování ředitele Charity ČR

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladničky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo sečteno více než 26 milionů korun.

Charita ČR pomáhá propuštěným po amnestii

Charita ČR pomáhá propuštěným po amnestii

Vězni propuštění na základě amnestie prezidenta Václava Klause se mnohdy ocitají na svobodě bez prostředků, a aniž by měli domov, do kterého se vrátí. Střediska Charity ČR se snaží pomáhat navzdory škrtům v jejich financování ze strany státních orgánů. Pomáhá i Tříkrálová sbírka.

Baví mě, že tříkrálová pomoc má svou strategii

- je fundovaná a zároveň se z ní nevytratil cit, říká v exkluzivním minirozhovoru moderátorka Tříkrálového koncertu Martina Kociánová.