Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Nové projekty podpořené z Tříkrálové sbírky na jižní Moravě a Vysočině

Tříkrálová komise Diecézní charity Brno se opět sešla 1. října. Z předložených projektů schválila například vybavení letního tábora pro děti z ohrožených rodin na Blanensku, nákup kyslíkových koncentrátorů pro pacienty znojemské Charitní ošetřovatelské služby, zdravotní materiál pro Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek na Břeclavsku nebo náklady spojené se stěhováním brněnského Denního a přechodného pobytu pro nemocné seniory >>>

Koláčem pro důstojný závěr života

(BRNO, BLANSKO, RAJHRAD, TIŠNOV, JIHLAVA, TŘEBÍČ, VEL. MEZIŘÍČÍ) Ve dnech 6. - 8. října Diecézní charita Brno pořádá každoroční sbírkovou kampaň na podporu hospicové a paliativní péče o nevyléčitelně nemocné. Sbírka proběhne v sedmi regionech. Lidé si budou moci opět koupit koláč a finanční dary, které za ně Charita obdrží, ulehčí pacientům hospice v Rajhradě i poboček charitní domácí hospicové služby v oblastních Charitách brněnské diecéze.

Koláč pro hospic

Dne 8.10. 2014 od 9.00 se bude konat již po šesté akce s názvem „Koláč pro domácí hospic“.

Záchranné lano z dluhové pasti

Oblastní charita Blansko pořádá v pondělí 6. října 2014 osvětovou kampaň Záchranné lano z dluhové pasti. Tímto chce upozornit na neustále se zvyšující počet rodin, které upadají do neřešitelného zadlužení ať už z důvodu absence informací a dovedností pro odhad svých finančních možností nebo z důvodu zavádějících praktik úvěrových společností.

Týden sociálních služeb na jižní Moravě a Vysočině

6. ročník týdne sociálních služeb v ČR se bude konat 6. - 12. 10. 2014. Do akce se zapojují rovněž služby Diecézní charity Brno. Veřejnost bude moci využít Dny otevřených dveří a poznat jednotlivé služby zblízka. Můžete si zkusit upéct sušenky s klienty, navštívit koncert nebo se zúčastnit turnaje v kulečníku >>>

Týden sociálních služeb 2014

Týden sociálních služeb je za dveřmi, vyberte si nabídky akcí, kterou pro vás Oblastní charita Blansko připravila!

Den Charity 25. 9. v blanenské nemocnici

Víte, co vám může charita nabídnout? Hledáte pomoc pro sebe nebo pro své blízké? V rámci Dne Charity 25 .9. vám představíme nabídku služeb Oblastní charity Blansko. Přijďte se podívat!

16. Zahradní slavnost aneb Blansko mnoha tváří

Místo: Blansko
Termín: 13. 9. 2014