Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Tříkrálová sbírka 2015 - výtežek obcí

Zajímá vás výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 ve vaší obci? Podívejte se na podrobné výsledky

Nová služba - chráněné bydlení Olešnice

Víte, že od 1.1. 2015 poskytujeme v Olešnici novou sociální službu chráněného bydlení? Podívejte se na bližší informace o službě.

Sčítání Tříkrálové sbírky se chýlí ke konci

Poslední pokladničky čekají na úřední rozpečetění. Výsledky ukazují, že letos byli dárci ke koledníkům štědří. „Chci vyjádřit náš vděk za výnos sbírky, která pomůže mnoha lidem v nouzi,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Poděkování

Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 v Oblastní charitě Blansko činí 1 694 427 Kč.
Děkuji všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dalším organizátorům.
Velký dík pak samozřejmě patří také všem, kdo do sbírky přispěli. Děkuji vám!

Marie Sedláková, koordinátorka sbírky