Okno dokořán Blansko

Komenského 19, Blansko, 678 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Miroslav Doležel - vedoucí zařízení, Mgr. Martina Pospíšilová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. Miroslav Doležel - vedoucí zařízení Mgr. Martina Pospíšilová - vedoucí zařízení Mgr. Jana Sedláková - ředitelka OCH Ing. Pavel Kolmačka - ekonomický pracovník

Seznam služeb: