SENIORŮM POSKYTUJEME BEZPLATNĚ

  • právní poradenství

  • informace z oblasti sociální, kulturní, zdravotní a bezpečnostní

  • registraci do senior pasů

  • časopis Senior Pas

  • přístup na internet

ADRESA KONTAKTNÍHO MÍSTA

Komenského 14, 678 01 Blansko (budova bývalé fary)

Tel: 788 430 588                            

Email: blansko@spolecne.info

PROVOZNÍ DOBA: Pondělí 9.00 – 15.00


KLAS - Klub aktivních seniorů

Nabízíme programy umožňují setkání lidem s podobnými zájmy a posilují jejich dovednosti v různých oblastech.

KLAS probíhá 2x za měsíc v pondělí v 15.00 hodin, Komenského 14, Blansko, (budova bývalé fary) blansko@spolecne.info, Tel: 778 430 588   

SPOLUPRACUJEME :

SPONA - SPOLEČNÁ CESTA 
terénní programy

Posláním sociální služby SPONA – Společná cesta je poskytnout lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří řeší svoji nepříznivou sociální situaci v důsledku ztráty materiálního a finančního zabezpečení, zdravotního stavu, vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pomoc v jejich přirozeném prostředí.

Vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha, Soukopovo nám 91, Doubravice nad Svitavou

Provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.00, teren@blansko.charita.cz  tel.: 731 626 173

 

MOBILNÍ HOSPIC SVATÉHO MARTINA

Posláním Mobilního hospice svatého Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou.  

Vedoucí Mobilního hospice: Hana Kudová, Sadová 2, 678 01 Blansko

Provozní doba: Po zahájení péče je služba dostupná pro klienty nepřetržitě 24 hodin denně.

e-mail: hana.kudova@blansko.charita.cz, tel.: 516 410 825, mobil: 739 328 236

 

KLUB RATOLEST

Klub Ratolest je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi, rodinám ohroženým negativními jevy, bez ohledu na jejich sociální situaci, národnost, vyznání či etnikum.

Vedoucí služby: Bc. Pavla Šimková, Sladkovského 2b, Blansko 678 01

Provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 15.00, ratolest@blansko.charita.cz, tel. 516 411 400, mobil: 731 628 943

       

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Pomáhat terénní a ambulantní formou při překonávání obtížné situace rodinám s dětmi na Blanensku.

Vedoucí zařízení: Lenka Šebelová, Sladkovského 2b, 678 01 Blansko, 

Provozní doba: viz: http://blansko.charita.cz/rodina/problansko/sas/

e-mail: centrum.aktivizace.blansko@blansko.charita.cz, tel.: 516 411 400, mobil: 732 872 692