EMANUEL DOUBRAVICE - TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Identifikátor služby: 842 7601
Zařízení poskytovatele: Emanuel Doubravice
Adresa: Soukopovo náměstí 453,
679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 739 389 226
Vedoucí zařízení: Bc. Hana Tenorová, tel.: 739 389 165                                                                                            
email: emanuel.doubravice@blansko.charita.cz 
web: www.blansko.charita.cz

Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 216 

Provozní doba: 
Po           7.00 – 00.00 hod.
Út            00.00 – 24.00 hod.
St            00.00 – 24.00 hod.
Čt            00.00 – 24.00 hod.
Pá            00.00 - 15.00 hod.


Poslání

Poslání služby Týdenního stacionáře je poskytovat lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením službu, jejímž smyslem je snížit riziko jejich sociálního vyloučení. Usilujeme o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností a zájmů, dosahovat co nejvyšší míry samostatnosti. Upevňováním získaných návyků uživatelů a rozvojem jejich specifických schopností a dovedností se snažíme podporovat jejich samostatnost a soběstačnost. Za účelem posilování orientace ve společnosti zprostředkováváme uživatelům kontakt se společenským prostředím, čímž zároveň přispíváme k pozitivní změně postojů široké veřejnosti a k odstraňování předsudků o osobách s postižením.

Cíl služby

Naším cílem je zdokonalování a upevňování schopnosti uživatelů pečovat o vlastní osobu a zvyšovat míru jejich soběstačnosti a vzhledem k prohlubování se jejich postižení udržet na stávající úrovni již nabyté dovednosti. Dále pak usilujeme o osvojení si dovednosti uživatelů přiměřeně reagovat na situace v určitých typech společenského prostředí a rozmanitou nabídkou aktivizačních činností dosáhnout smysluplného trávení času podle životního rytmu každého uživatele.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením, kteří dosáhli šestnáctého roku věku.

Zásady a principy

  • Podpora osobnosti
  • Individuální přístup
  • Profesionalita
  • Týmová práce

 

Kapacita týdenního stacionáře Emanuel Doubravice je 9 uživatelů. V současné době máme jedno volné místo.

 

Budova a areál Týdenního stacionáře Emanuel Doubravice
 DoubraviceDoubravice

 

______________________________________________________________________________________

V roce 2017 byla služba financována z rozpočtu JmK, měst Boskovice a Blanska, městyse Svitávka, města Jevíčka, MČ Brno - Kníničky, města Brna.