CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ BETANY BOSKOVICE 

identifikátor služby: 6198998
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
adresa: Dukelská 708, 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí zařízení: Mgr. David Zachoval
tel.: +420 516 452 147
mobil: +420 731 595 968
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 209


Provozní doba: nepřetržitě

V případě nezájmu uživatelů o službu v týdnu mezi Vánočními svátky a Novým rokem bude zařízení v daném termínu uzavřeno. Oznámení bude zveřejněno vždy do 20.12. aktuálního roku na webové adrese zařízení.

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Betany Boskovice je poskytovat pobytovou službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které chtějí samostatně bydlet, ale potřebují určitou podporu a péči. Posilujeme jejich osobní kompetence, schopnosti a dovednosti. Umožňujeme klientům co největší míru samostatnosti, udržování přirozených vazeb s jejich rodinami, příbuznými a přáteli. Podporujeme je v kontaktech se společenským prostředím a chceme jim pomáhat zlepšovat kvalitu jejich života. 

Cíle

Pomocí nabízených aktivit a činností u uživatelů rozvíjet a udržovat již získané dovednosti a návyky vedoucí k jejich osamostatňování a smysluplnému trávení času. Nácvikem běžných činností v péči o domácnost upevňovat jejich soběstačnost. Podporovat uživatele v kontaktu s přirozeným prostředím a tím napomáhat v zapojování do běžného života.

Cílová skupina

Chráněné bydlení je poskytováno osobám s  mentálním postižením lehkého a středního stupně a osobám s kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku.

Kapacita služby je 10 uživatelů.

Úhrada za služby

Ceny za poskytované služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Stanovení úhrady za službu je nedílnou součástí  Smlouvy o poskytování sociální služby.