25. výročí DCHB

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách farního areálu Doubravice nad Svitavou nebo v Blansku v prostorách Klubu Ratolest při Centru “PRO“ Blansko.

Lektorský tým tvoří:

Mgr. Martina Neumannová – psycholožka

PhDr. Jitka Barešová – psycholožka

Mgr. Jana Sedláková – speciální pedagog

JUDr. Marie Petráčková – právnička

Bc. Kateřina Daňková – speciální pedagog

Bc. Pavla Šimková – sociální pedagog

V každém z modulů bude zařazena jak část teoretická, tak práce ve skupinkách i část prožitková. Při vzdělávání se snažíme umožnit dostatečný prostor i diskuzi, výměně názorů i sdílení cenných zkušeností. Otázky frekventantů jsou vítané. Nabízíme vám čas i prostor v bezpečném přátelském prostředí pro to, abyste se dozvěděli něco nového, načerpali inspiraci i sílu pro plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí, přičemž splníte zároveň i svou zákonnou povinnost vzdělávat se.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím:

V prvním pololetí roku 2017 si můžete vybrat z následujících vzdělávacích programů:

Virtuální svět našich dětí - rizika sociálních sítí - kurz je plně obsazen!

POZOR ZMĚNA PROSTOR!!!

Vzdělávání 29. 4. 2017 bude probíhat v Klubu Ratolest,

Sladkovského 2b, Blansko.

Omlouváme se za změnu z organizačních důvodů. Děkujeme za pochopení.

Sobota 29. 4. 2017, 9-17 hod., Klub Ratolest, Blansko, Sladkovského 2b

Jaká nebezpečí mohou potkat naše děti na sociálních sítích? Jaké jsou výhody? Proč tráví naše děti tolik času na internetu, facebooku, youtube, apod.? Co je láká na hraní her ve virtuálním světě? Můžeme mít jako rodiče vůbec kontrolu nad tím, kde se děti pohybují a jak dlouho? Jak s dětmi mluvit o bezpečném užívání sociálních sítí?

Lektorky: Mgr. Martina Neumannová, Bc. Kateřina Daňková 

Komunikace s biologickými rodiči a o biologických rodičích - kurz je plně obsazen!

Sobota 20. 5. 2017, 9-17 hod., Doubravice nad Svitavou

Vzdělávací seminář se zaměřuje na komunikaci v pěstounských rodinách týkající se biologických rodičů. Jak o biologických rodičích mluvit se svěřenými dětmi? Jak komunikovat s dětmi o kontaktu s biologickými rodiči? Vzájemná komunikace mezi pěstouny a biologickými rodiči může být někdy konfliktní. Jak komunikovat s biologickým rodičem? V centru našeho zájmu bude také dítě. Zkusíme se podívat na konfliktní situace jeho očima. Jak komunikovat, aby konfliktní situace a samotné setkání s biologickými rodiči byly pro dítě co nejméně zátěžové?

Lektorky: PhDr. Jitka Barešová a Mgr. Jana Sedláková

 

Cena pro jednoho účastníka za 8 hodinový vzdělávací modul je 1550 Kč včetně DPH.

KURZOVNÉ JE NUTNÉ UHRADIT PŘEDEM NA ÚČET ORGANIZACE NEBO OSOBNĚ DLE PŘEDCHOZÍ DOHODY. V žádném případě nelze cenu kurzu platit v den jeho zahájení.

POČET MÍST V KURZU, VZHLEDEM KE ZKUŠENOSTEM Z LOŇSKÉHO ROKU, JE OMEZEN NA MAX.16 OSOB, PROTO DOPORUČUJEME VČASNOU REAKCI.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, můžete se hlásit na níže uvedený email či telefony, případně přímo přes naše webové stránky. Prosím, uvádějte i počet a věk dětí v případě, že byste měli zájem o jejich hlídání. Dále je nutné pro vystavení osvědčení o vzdělávání pěstounů uvést i adresu, kontakt na sebe a své datum narození. V případě změny termínu nebo zrušení kurzu budete předem informováni.

V případě potřeby nabízíme možnost uspořádání vzdělávání společně se zajištěním hlídání. Poplatek za hlídání dětí bude připočten k ceně kurzu /viz. níže/. Hlídání se uskuteční při větším počtu dětí.

Cena za hlídání dětí:
1 dítě / za 1 hodinu 70 Kč
2-3 děti z jedné rodiny/ za 1 dítě za 1 hodinu 60 Kč
4 a více dětí z jedné rodiny/ za 1 dítě za 1 hodinu 50 Kč

Na místě bude k dispozici káva a čaj. Pro frekventanty vzdělávacích modulů v Doubravici nad Svitavou lze zajistit oběd v místní restauraci Olivia, která se nachází kousek od školícího centra.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, můžete se hlásit na níže uvedený email či telefony, případně přímo přes naše webové stránky. Prosím, uvádějte i počet a věk dětí v případě, že byste měli zájem o jejich hlídání. Dále je nutné pro vystavení osvědčení o vzdělávání pěstounů uvést i adresu, kontakt na sebe a své datum narození.

V případě změny termínu nebo zrušení kurzu budete předem informováni.


Individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny

Uvědomujeme si, že ne každý se může účastnit vzdělávání mimo svůj domov, proto jsme se rozhodli nabídnout i specifické individuální vzdělávání pěstounům, kteří mají závažné obtíže, kvůli kterým se nemohou zúčastnit vzdělávání v jiném prostředí. V případě vyhodnocení potřebnosti pracovníky OSPOD, nabízíme individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny v jejich přirozeném prostředí - cena za 1 hodinu konzultačního vzdělávání je 600 Kč. Čas se řídí dle potřeb pěstounů a možností lektorů, na základě předchozí dohody. 


Pokud byste měli zájem o nějaká další témata vzdělávání, nebo máte něco týkající se vzdělávání pěstounů, neváhejte a napište nám, jakýkoliv podnět z vaší strany je vítaný, a jsme za něj rádi.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
Váš lektorský tým a pracovníci Oblastní charity Blansko
 
Koordinátorka vzdělávání
Bc. Pavla Šimková
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Centrum "PRO" /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko
Sladkovského 2b, Blansko
mobil: +420 731 405 506 
e-mail: vzdelavani.blansko@charita.cz
www.blansko.charita.cz 

IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100