VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách farního areálu Doubravice nad Svitavou, v Blansku v prostorách Klubu Ratolest při Centru “PRO“ Blansko nebo v Boskovicích, U Lázní 1734.

Lektorský tým tvoří:

PhDr. Jitka Barešová – psycholožka

Mgr. Jana Sedláková – speciální pedagog

JUDr. Marie Petráčková – právnička

Bc. Kateřina Daňková – speciální pedagog

Bc. Pavla Šimková – sociální pedagog

V každém z modulů bude zařazena jak část teoretická, tak práce ve skupinkách i část prožitková. Při vzdělávání se snažíme umožnit dostatečný prostor i diskuzi, výměně názorů i sdílení cenných zkušeností. Otázky frekventantů jsou vítané. Nabízíme vám čas i prostor v bezpečném přátelském prostředí pro to, abyste se dozvěděli něco nového, načerpali inspiraci i sílu pro plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí, přičemž splníte zároveň i svou zákonnou povinnost vzdělávat se.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím:

V druhém pololetí roku 2017 si můžete vybrat z následujících vzdělávacích programů:

Právní rámec pěstounské péče

Pozor změna termínu ze soboty 16. 9. 2017, na sobotu 23. 9. 2017 9-17 hodin, Boskovice, U Lázní 1734

Vzdělávací seminář vedený právničkou JUDr. Marií Petráčkovou seznámí účastníky semináře s formou Náhradní rodinné péče v ČR, s rozsahem jejich práv a povinností, možnosti finanční podpory ze strany státu a dalšími tématy. Umožní účastníkům orientovat se v právní problematice pěstounství a získat odpovědi na řadu svých dotazů.

Lektorky: JUDr. Marie Petráčková a Mgr. Jana Sedláková 


Cena pro jednoho účastníka za 8 hodinový vzdělávací modul je 1550 Kč včetně DPH.

KURZOVNÉ JE NUTNÉ UHRADIT PŘEDEM NA ÚČET ORGANIZACE NEBO OSOBNĚ DLE PŘEDCHOZÍ DOHODY. V žádném případě nelze cenu kurzu platit v den jeho zahájení.

POČET MÍST V KURZU, VZHLEDEM KE ZKUŠENOSTEM Z LOŇSKÉHO ROKU, JE OMEZEN NA MAX.16 OSOB, PROTO DOPORUČUJEME VČASNOU REAKCI.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, můžete se hlásit na níže uvedený email či telefony, případně přímo přes naše webové stránky. Prosím, uvádějte i počet a věk dětí v případě, že byste měli zájem o jejich hlídání. Dále je nutné pro vystavení osvědčení o vzdělávání pěstounů uvést i adresu, kontakt na sebe a své datum narození. V případě změny termínu nebo zrušení kurzu budete předem informováni.

V případě potřeby nabízíme možnost uspořádání vzdělávání společně se zajištěním hlídání. Poplatek za hlídání dětí bude připočten k ceně kurzu /viz. níže/. Hlídání se uskuteční při větším počtu dětí.

Cena za hlídání dětí:
1 dítě / za 1 hodinu 70 Kč
2-3 děti z jedné rodiny/ za 1 dítě za 1 hodinu 60 Kč
4 a více dětí z jedné rodiny/ za 1 dítě za 1 hodinu 50 Kč

Na místě bude k dispozici káva a čaj. Pro frekventanty vzdělávacích modulů v Doubravici nad Svitavou lze zajistit oběd v místní restauraci Olivia, která se nachází kousek od školícího centra.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, můžete se hlásit na níže uvedený email či telefony, případně přímo přes naše webové stránky. Prosím, uvádějte i počet a věk dětí v případě, že byste měli zájem o jejich hlídání. Dále je nutné pro vystavení osvědčení o vzdělávání pěstounů uvést i adresu, kontakt na sebe a své datum narození.

V případě změny termínu nebo zrušení kurzu budete předem informováni.


Individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny

Uvědomujeme si, že ne každý se může účastnit vzdělávání mimo svůj domov, proto jsme se rozhodli nabídnout i specifické individuální vzdělávání pěstounům, kteří mají závažné obtíže, kvůli kterým se nemohou zúčastnit vzdělávání v jiném prostředí. V případě vyhodnocení potřebnosti pracovníky OSPOD, nabízíme individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny v jejich přirozeném prostředí - cena za 1 hodinu konzultačního vzdělávání je 600 Kč. Čas se řídí dle potřeb pěstounů a možností lektorů, na základě předchozí dohody. 


Pokud byste měli zájem o nějaká další témata vzdělávání, nebo máte něco týkající se vzdělávání pěstounů, neváhejte a napište nám, jakýkoliv podnět z vaší strany je vítaný, a jsme za něj rádi.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
Váš lektorský tým a pracovníci Oblastní charity Blansko
 
Koordinátorka vzdělávání
Bc. Pavla Šimková
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
Centrum "PRO" /Pomoc Rodinám, Obětem/ Blansko
Sladkovského 2b, Blansko
mobil: +420 731 405 506 
e-mail: vzdelavani.blansko@blansko.charita.cz
www.blansko.charita.cz 

IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100