Plavání rodičů s dětmi v tomto pololetí neotvíráme.