25. výročí DCHB

Klub Ratolest

adresa: Centrum "PRO" Blansko, Sladkovského 2 b, 67801 Blansko
vedoucí zařízení: Bc. Pavla Šimková
mobil: +420 731 628 943
e-mail: ~8Gy23ilVX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
IČO: 44 99 02 60
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 223

facebook: facebook.com/klub.ratolest

Provozní doba:

Pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hodin

Pravidelné i jednorázové aktivity dle aktuálního programu

 


AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

   1

2

3

 

 

 • Hledáme do Klubu Ratolest šikovné maminky pro vedení výtvarných a pohybových aktivit. Ozvěte se nám! :) Hledáme dobrovolníky
   

 

 • Klub Ratolest

  Klub Ratolest je součástí komplexu služeb Centra "PRO" /Pomoc Rodinám Obětem/ Blansko. Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu.

  Klub Ratolest byl založen 1. 9. 1997. Je realizován díky finanční podpoře MPSV Rodina, Jihomoravského kraje, Města Blanska, nadačních příspěvků, místních sponzorů, darů a vlastních prostředků. Klub Ratolest je členem Odborného kolegia prorodinných služeb Diecézní charity Brno a Sítě pro rodinu z. s. Na přípravě, realizaci a vedení některých aktivit se podílejí dobrovolníci.

  Posláním

  Klub Ratolest je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi, rodinám ohroženým negativními jevy, bez ohledu na jejich sociální situaci, národnost, vyznání či etnikum.

   

  Cílem

  je posilování významu rodiny ve společnosti, kvalitních vztahů mezi generacemi, posílit rodičovské kompetence při výchově a péči o děti, získat nové vědomosti. Umožnit rodičům s dětmi vzájemnou výměnu zkušeností, aktiviní a smysluplné společné trávení volného času. Podpořit setkávání dětí s vrstevníky a celým rodinám zapojení do života komunity.

  Cílová skupina

  • rodiče s dětmi
  • širší rodiny
  • rodiny ohrožené negativními jevy

   

  Věnujeme se oblastem činností:

 • Oblast odborného poradenství

  • Základní individuální poradenství
  • Odborné poradenství :
   • Psychologické
   • Právní
   • Speciálně pedagogické
   • Pedagogické

   

  Oblast vzdělávání

  • Besedy, přednášky, kurzy, workshopy
  • Osvětová činnost

   

  Oblast zájmová

  • Pohybové aktivity
  • Výtvarné dílny
  • Jednorázové akce pro širokou veřejnost
  • Příměstské tábory

   

  Oblast podpory rodin a rodičů s dětmi

  • Podpůrné a diskusní skupiny rodičů dětí se specifickými potřebami
  • (ADHD, poruchy učení, zdravotní postižení apod.)

   

   

   

  Spolupracujeme s VŠUDYBÝLEK Blansko z.s. web: vsudybylek-blansko.webnode.cz

  Kontakt: Jana Štefanová tel. 723 687 961