25. výročí DCHB

SPONA - SPOLEČNÁ CESTA
terénní programy

identifikátor služby: 9219409
zařízení poskytovatele: Pěkná modrá Doubravice
adresa: Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
e-mail: a.Eo4YUSXenx99e4YanBZd54Ys
tel.: 731 626 173
bankovní připojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 218
vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha
provozní doba: pondělí – pátek 7.30 – 11.30, 12.00 – 15.00

 


Sociální služba Terénní programy SPONA – Společná cesta je zařízení součástí Oblastní charity Blansko zřízené v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. §69 o sociálních službách. Počátky služby se datují od r. 2002 ve spolupráci s Nízkoprahovým denním centrem. Vzhledem k narůstající kapacitě uživatelů se služby rozdělily na Nízkoprahové denní centrum, Krizovou pomoc a Terénní programy.

 

 

Poslání

Posláním sociální služby SPONA – Společná cesta je vyhledávání a kontaktování osob v jejich přirozeném prostředí, kteří řeší problémy nebo nepříznivou sociální situaci. Těmto lidem poskytujeme podporu formou terénní pomoci.

Cíle služby

·         vyhledávání, kontaktování jedinců a rodin, nabízení pomoci a podpory při řešení jejich obtížné situace

·         podávání a vyhledávání informací týkajících se řešení jejich problémů

·         pomoc při vyřizování osobních záležitostí

·         pomoc a podpora v kontaktu s rodinou

·         usilování o co největší míru jejich začlenění do společnosti

·         motivovaní jedince/rodiny  ke zvýšení sociálních dovedností a schopností

Cílová skupina

·         osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohrožení

·         osoby bez přístřeší

·         osoby se zdravotním postižením

·         osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

·         děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

·         rodiny s dítětem/dětmi

·         senioři     

Nabízíme a poskytujeme

·         základní sociální poradenství

·         pomoc při jednání s úřady (pomoc s vyřizováním soc. dávek nebo důchodů, pomoc s vyřizováním osobních dokladů, pomoc při vyplňování tiskopisů)

·         zprostředkování kontaktů na další odborníky (psycholog, právník, jiné sociální služby)

·         zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

·         doprovázení na jednání (lékař, právník, exekutor…)

·         pomoc s finančním hospodařením (finanční plánování)

·         emocionální a psychickou podporu

·         zprostředkování duchovní pomoci

·         poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

·         preventivní činnost (předcházení důsledků dlouhodobě neřešených problémů

 

Služba je realizovaná jako terénní forma pomoci v rámci blanenského a boskovického regionu. 
Je poskytována bezplatně a v případě zájmu uživatele také anonymně.