25. výročí DCHB

 

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Magdala Blansko – Krizová pomoc

S přechodem financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje dochází k optimalizaci sítě těchto služeb. Tuto optimalizaci projednal na území okresu multidisciplinární tým ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Pro některé služby to znamená jejich zánik.

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko na území své působnosti k 31. 12. 2014 zrušila registrovanou sociální službu Magdala – krizová pomoc, která byla součástí komplexu služeb Okno dokořán Blansko.


 

Naše organizace se podílí od 1.8. 2014 do 30.4. 2016 na projektu MAGDALA, který působí na Blanensku a Znojemsku.

 

V rámci projektu bylo nově zřízeno internetové poradenství

  • internetové poradenství  - bezplatná forma pomoci, která slouží obětem obchodování jako velmi dostupný a nepřetržitý prostředek získání pomoci v krizové situaci.

    Při hledání pomoci, podpory a informací v obtížné životní situaci můžete využít našeho internetového poradenství formou e-mailové korespondence. Dotaz zadejte pomocí FORMULÁŘE nebo pošlete přímo na e-mail: pomoc@charita.cz. Na vaše dotazy odpovíme do tří pracovních dnů.

    Napište nám, pokud se váš dotaz týká některé z níže uvedených oblastí:

  - Psychologická (máte partnerské, rodinné či pracovní problémy, potřebujete řešit závislost na alkoholu,       drogách či jiné závislosti, máte problémy ve škole nebo s kamarády…)

- Sociální (potřebujete poradit v oblasti sociálních dávek, dostali jste se do dluhové pasti, nevycházíte s penězi…)

- Trestné činy (stali jste se obětí trestného činu, zažíváte domácí násilí, stali jste se obětí obchodu s lidmi či nucené práce…)

- Ostatní (vedete rizikový způsob života, dotaz se týká někoho z vašich blízkých, nevíte na koho se obrátit a potřebujete poradit…)

Můžete nás kontaktovat i v případě, že si nejste jisti, zda se váš dotaz týká některé z uvedených oblastí. Pokud se bude váš dotaz týkat odborné sociální oblasti, přepošleme jej naší Charitní poradně, která vám zašle odpověď.

  

  • Non-stop Linka pomoci +420 737 234 078 poskytuje nepřetržitou službu po telefonu. Prostřednictvím Linky pomoci se osoby ohrožené obchodem s lidmi mohou dozvědět veškeré potřebné informace. Se souhlasem uživatele je možné vytvořit s uživatelem bezpečnostní plán. Jeho cílem je umožnit uživateli bezpečný odchod z nebezpečného prostředí.

 

  • Sociálně-právní poradenství – v rámci poradny akreditované u Ministerstva spravedlnosti pro práci s oběťmi trestných činů, poradenství probíhá jak formou ambulantní, tak formou terénní

 

 Více o projektu zde.

 

Tiskova zprava.pdf 

Tisková zpráva k ukončení projektu.pdf

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz