Logo OPZ barevné

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Zaměřujeme se na:

 • dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu poskytováním odborného sociálního poradenství v přirozením prostředí nebo v prostorách poradny
 • dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu, kde se současně nachází nezletilé dítě, poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v přirozeném prostředí
 • poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte, a to v přirozeném prostředí tam, kde dosud nedostačovala kapacita soc. služby v základní síti.
 • poskytování odborného sociálního poradenství v přirozeném prostředí i v prostorách poradny, tam, kde dosud nepostačovala kapacita soc. služby v základní síti.

Cílem projektu je:

Zlepšení sociální situace osob starších 18 let v oblasti jejich sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení (udržení zaměstnání, bydlení informovanost, motivace k aktivnímu řešení své situace).

Komu pomáháme:

 • Obětem domácího násilí
 • Obětem trestných činů
 • Lidem bez přístřeší
 • Lidem v krizi
 • Rodinám s dítětem/dětmi
 • Seniorům
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Co poskytujeme:

 • Poskytujeme sociální a právní rady a informace dospělým lidem nad 18 let, kteří nemohou či neumějí řešit svoje problémy vlastními silami
 • Pomáháme lidem vyřešit jejich momentální krizovou situaci, zorientovat se v sociálních a právních systémech
 • Radíme lidem, jak si vyřídit sociální dávky a služby, sociální pojištění
 • Nabízíme jim informace, jak postupovat v pracovněprávních vztazích, v oblasti bydlení a hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, v problematice dluhů a exekucí, v ochraně spotřebitele
 • Pomáháme v orientaci ve zdravotnictví, ve školství a vzdělávání
 • Informujeme o právech obětí a pachatelů trestných činů, lidských a občanských právech, o právech a povinnostech cizinců
 • Jsme našim klientům k dispozici v krizových situacích, v případě mimořádných událostí a živelných pohrom

Provozní doba:

Odborné sociální poradenství:

ambulantní – Boskovice (U lázní 1734 – bezbariérový přístup)

pondělí:          12:30 – 17:00

úterý:              12:30 – 15:30

středa             12:30 – 16:00

čtvrtek:           12:30 – 15:30

pátek:             10:00 – 11.30 12:30 – 15:00

 

terénní (dle předchozí domluvy)

Pondělí:          07:00 – 11:30 12:30 – 15:30

Úterý:              07:00 – 11:00

Středa:            07:00 – 11:30 12:30 – 15:30

Čtvrtek:           07:00 – 11:30 12:30 – 15:30

Pátek:             08:00 – 10:00

 

Kontakt:

Vedoucí: Bc. Kateřina Korbelová, DiS., U Lázní 1734, 680 01 Boskovice


Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713 je financován z Evropského sociálního fondu