V Boskovicích proběhne výstava „Pomáháme uměním“

V Boskovicích proběhne výstava „Pomáháme uměním“

Zkrášlit si domov a k tomu pomoci můžou lidé na prodejní charitní výstavě nazvané Pomáháme společně. Začíná vernisáží v neděli 9. dubna ve tři hodiny odpoledne. Linoryty i litografická díla si na ní můžou návštěvníci prohlédnout i zakoupit po dobu čtrnácti dnů.

„V Muzeu regionu Boskovicka budeme vystavovat společně díla uměleckého rodu Boudů a klientů Betany,“ přibližuje vedoucí charitního zařízení Betany David Zachoval. „Od nás jsme na výstavu vybrali kolem dvaceti linorytů, které vznikly v našich dílnách,“ doplňuje Zachoval. Mezi nimi si lidé prohlédnou například díla Davida Brabence a Pavla Jakubce, kteří za své linoryty získali mnohá ocenění. 

Právě proces tvoření je pro uživatele Betany nezastupitelný. Kromě výtvarného ateliéru můžou rozvíjet své dovednosti například v keramické, šicí nebo pracovní dílně. „Smyslem dílen také je, aby handicapovaní lidé získávali pracovní návyky. Těm, u kterých by to bylo možné, to pomůže zvládat případné zaměstnání. U těch ostatních zase práce v dílnách umožňuje zažít pocit smysluplné práce,“ říká David Zachoval.

Vedle děl z Betany uvidí návštěvníci výstavy grafiky umělců rodu Boudů, především nedávno zesnulého Jiřího Boudy a jeho syna Martina. „Naše část výstavy bude založena hlavně na díle mého tatínka, který začal spolupracovat s blanenskou charitou už před lety. Dále vyberu díla z mé litografické práce a na ukázku něco od maminky Jany Boudové a mých dětí,“ nastiňuje Martin Bouda, umělec tvořící v oboru kamenotisku.

Klan Boudových patří k významných podporovatelům Betany téměř od vzniku zařízení. V umělecké rodině se předává zájem o výtvarné umění i o pomoc bližním z generace na generaci. Výrazně pomohli například při povodních v roce 2002, kdy pro charitní aukci oslovili pražské umělce, nebo v roce 2008 podporou dětí ze sociálně slabých rodin.

Po výtvarníkovi Jiřímu Boudovi a jeho ženě, ilustrátorce a grafičce Janě Boudové, s charitou nyní spolupracuje jejich syn Martin Bouda. A věří, že bude i nadále: „Tvorba lidí z Betany mi přijde zajímavá. Nedokážeme pochopit jejich pohled na svět a svým uměním nám ho dokážou aspoň trochu zprostředkovat,“ dodává. To potvrzuje i vedoucí Betany David Zachoval. „Třeba jeden z našich uživatelů a nejvýznamnějších tvůrců Pavel Jakubec se příliš nevyjadřuje slovně a linoryty jsou pro něj důležitá forma vyjádření,“ říká Zachoval.

Výtěžek z prodaných obrazů půjde na rozšíření a zkvalitnění ubytování handicapovaných klientů. V plánu je vybudování přízemních pokojů pro vozíčkáře.

Vladěna Jarůšková

Pomáháme společně - grafická tvorba čtyř pokolení jednoho rodu a klientů Betany - brožura

Výstava Boudových - plakát