25. výročí DCHB

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů

Tříkrálová sbírka pokračuje i po svátku Tří králů
Slavnost Zjevení Páně (Epifanie) neboli svátek Tří králů je sice za námi, Tříkrálová sbírka Charity ČR však ještě nekončí. S koledníky, kteří na ulicích zpívají a vybírají peníze do zapečetěných pokladniček, se můžeme potkat do středy 14. ledna.

 

Tříkrálový koncert 2015 Boskovice

Fotky z úchvatného koncertu v Boskovicích najdete dole pod článkem ve fotogalerii.
Děkujeme všem účinkujícím a také každému, kdo se koncertu zúčastnil. 
Zvláštní poděkování za jeho uskutečnění pak patří Martinu Krajíčkovi. Děkujeme!

Ohlednutí za adventním benefičním koncertem 2014

V sobotu odpoledne 13. prosince se nádherné prostory Císařské jeskyně, jež po většinu roku slouží ke speleoterapii, naplnily jak hudbou, tak i návštěvníky, kteří svojí přítomností přišli podpořit činnost Oblastní charity Blansko.

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálovou sbírku v brněnské diecézi zahájí biskup 2. ledna 2015 v 15.00 požehnáním koledníků na Petrově. V loňském roce Diecézní charitě Brno lidé do sbírky darovali na jižní Moravě a v Kraji Vysočina 19,3 mil. korun. Do koledování se zapojilo 12 000 koledníků, letos jich bude o tisíc více.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

Jak potraviny pomáhají

Jak potraviny pomáhají

Přinášíme několik příběhů, kde a komu už potraviny z letošní Národní potravinové sbírky 2014 (konala se 22. 11.) konkrétně pomohly.

Tančíme pro Emanuel

Lektorky a kurzistky tanečního studia AYSUN Vás zavedou do světa pohádek 1000 a 1 noci.

Benefiční koncert 2014

Oblastní charita Blansko a Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy Vás srdečně zvou na 11. BENEFIČNÍ KONCERT.

12 tun potravin pro klienty charitních zařízení na jižní Moravě

12 tun potravin pro klienty charitních zařízení na jižní Moravě

Diecézní charita Brno se i v tomto roce zúčastnila Národní potravinové sbírky. V deseti supermarketech v Brně, Břeclavi, Hodoníně, Boskovicích, Třebíči a Znojmě nechali dárci v nákupních vozících dobrovolníků 11 707 kilogramů potravin. To je více než dvakrát tolik co při loňské sbírce. Děkujeme dárcům, dobrovolníkům i zástupcům supermarketů za podporu služeb pro lidi v nouzi! >>>

Dejte čočku! Kde všude nás můžete podpořit během Národní potravinové sbírky

Dejte čočku! Kde všude nás můžete podpořit během Národní potravinové sbírky

Druhý ročník Národní potravinové sbírky se blíží. Pro lidi bez domova, maminky v azylovém bydlení a další lidi v nouzi budeme 22. listopadu sbírat potraviny ve vybraných supermarketech. Chcete vědět v jakých?