Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Kontaktní místa projektu Senior Pas

Od 22. února 2011 je možné na vybraných pracovištích Oblastní charity Blansko získat informace o projektu Senior Pas, vyplnit a odevzdat registrační formulář, zadat změny nebo nahlédnout do katalogu aktuálních poskytovatelů slev.

Tříkrálová sbírka 2011

K 18.1.2011 je rozpečetěno všech 319 pokladniček a celkový výtěžek v Oblastní charitě Blansko je 1 339 476,- Kč.