Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Právě začíná 3. ročník soutěže pro dobrovolníky DCHB

Jste dobrovolníkem Diecézní charity Brno a chcete soutěžit o mobilní telefony, které tradičně věnuje společnost T-mobile? Pak se zapojte do 3. ročníku soutěže pro dobrovolníky "Pomáhám, tedy jsem". Soutěžní příspěvek můžete odevzdat svému oblastnímu koordinátorovi do 29.4.2011. Těšíme se na Vaše díla! 

Diecézní charita Brno pomůže Japonsku z Tříkrálové sbírky

Diecézní charita Brno přispěje prostřednictvím svých Oblastních charit Břeclav, Brno, Rajhrad a Třebíč částkou 180 000,- Kč na konto pomoci obětem zemětřesení v Japonsku. Tato částka byla vyčleněna z darů letošní Tříkrálové sbírky.

HAITI - rok poté

O návštěvě Haiti rok po ničivého zemětřesení bude hovořit a záběry promítat Mgr. Ing. Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR.
Místo: Katolický dům Blansko
Termín: 23. 3. 2011, 18:30 — 23. 3. 2011, 20:00

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Japonsku

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy v Japonsku. Na pomoc obětem březnové vlny tsunami je možné přispět na sbírkové konto 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 135. Pomoc bude poskytována prostřednictvím Caritas Japan a Caritas Internationalis

Více informací naleznete na stránkách Diecézní charity Brno a Charita ČR.

Postní almužna

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají to tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Informace najdete na nových stránkách www.postnialmuzna.cz.

Kontaktní místa projektu Senior Pas

Od 22. února 2011 je možné na vybraných pracovištích Oblastní charity Blansko získat informace o projektu Senior Pas, vyplnit a odevzdat registrační formulář, zadat změny nebo nahlédnout do katalogu aktuálních poskytovatelů slev.

Tříkrálová sbírka 2011

K 18.1.2011 je rozpečetěno všech 319 pokladniček a celkový výtěžek v Oblastní charitě Blansko je 1 339 476,- Kč.