Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Poděkování - Benefiční koncert Punkevní jeskyně 2015

V sobotu odpoledne 12. prosince 2015 se naplnily nádherné prostory Punkevních jeskyní jak hudbou, tak i návštěvníky, kteří svojí přítomností přišli podpořit činnost Oblastní charity Blansko

Den otevřených dveří 15.12. od 9 hodin v Klubu Ratolest

Srdečně vás zveme  na závěr projektu MZČR program "Péče o děti a dorost" na den otevřených dveří . Přijďte ochutnat zdravé pokrmy a zastavit ve vánočním shonu.den_otevřených_dveří.pdf

Benefiční koncert v Punkevních jeskyních 2015

Jménem Oblastní charity Blansko, srdečně zveme vás i vaše blízké 12. 12. 2015 v 16:00 na Benefiční koncert v Punkevních jeskyních.

Koncert pro Emanuel Doubravice

Emanuel Doubravice Vás 12. 12. 2015 zve na Českou mši vánoční. Výtěžek koncertu bude věnován na provoz Týdenního stacionáře Emanuel.

Benefiční koncert Letovice 2015

V neděli 6. prosince proběhl v Letovicích benefiční koncert na podporu provozu Azylového domu pro matky s dětmi při Centru “PRO“ Blansko.

Putování za světlem

V neděli 29. 11. se uskutečnila v prostorách fary a na farním dvoře v Jedovnicích akce Putování za světlem.

Tříkrálová sbírka 2016

Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět k podpoře Charitního díla v našem regionu.

Přes 15 tun potravin v Národní potravinové sbírce na jižní Moravě! Děkujeme!

Národní potravinová sbírka na jižní Moravě spolupořádaná Diecézní charitou Brno skončila velkým úspěchem, když hmotnost darovaných potravin přesáhla 15 tun. Loni to bylo necelých 12 tun. Tento výsledek je společným dílem dárců, dobrovolníků a zástupců supermarketů. Dary budou využity především pro lidi bez domova, pro maminky s dětmi v tísni nebo pro klienty sociálních poraden. Děkujeme všem, kteří letošní sbírku podpořili! Výsledky