Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňskou částku. Děkujeme!

Koleda Tříkrálové sbírky 2016 je sečtena. Výsledná částka činí obdivuhodných 96 milionů Kč, tedy o více než 6,6 miliónů korun více než loni. Výnos pomůže lidem v sociální nouzi, matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením a vážně nemocným, ale třeba i dětem v Latinské Americe - část výtěžku totiž půjde na projekty rozvojové spolupráce v zahraničí.

Poděkování

Poděkování firmě ISAN Radiátory s.r.o., Blansko

Poděkování dětem

Děkujeme za dárky v krabici od bot, které pro děti obou našich azylových domů v Blansku i Boskovicích pod stromeček nachystaly děti ze Základní školy Jungmannova v Kuřimi.

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi v ČR. Uprchlíkům pomáhají dárci jinak

Výtěžek Tříkrálové sbírky je primárně určen na pomoc lidem v nouzi v regionu, kde se sbírka koná. Tam, kde lidem pomáhají charitní sociální a zdravotní služby. V zahraničí pomáhá v rámci dlouhodobých rozvojových misí Charity ČR (např. rozvoj domácí péče v Moldavsku). Na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci celorepublikově osvědčené veřejné sbírky.

Tříkrálová sbírka na jižní Moravě vypukne hned po Novém roce

Největší dobročinná kampaň v ČR se odehraje tradičně prvních 14 dnů v lednu. Tříkrálovou sbírku v brněnské diecézi zahájí biskup 2. ledna 2016 v 15.00 hod. požehnáním koledníků na Petrově. V loňském roce lidé Diecézní charitě Brno do sbírky darovali na jižní Moravě a v části Kraje Vysočina téměř 21 mil. korun, což bylo o 1,7 milionu více než předloni. Do koledování se zapojilo 13 tisíc koledníků, letos se očekává stejný počet. Na území celé ČR výtěžek činil 89 mil. korun.

Koncert pro Emanuel Doubravice 2015

Poděkování za koncert pro Emanuel Doubravice.

Poděkování - Benefiční koncert Punkevní jeskyně 2015

V sobotu odpoledne 12. prosince 2015 se naplnily nádherné prostory Punkevních jeskyní jak hudbou, tak i návštěvníky, kteří svojí přítomností přišli podpořit činnost Oblastní charity Blansko

Benefiční koncert v Punkevních jeskyních 2015

Jménem Oblastní charity Blansko, srdečně zveme vás i vaše blízké 12. 12. 2015 v 16:00 na Benefiční koncert v Punkevních jeskyních.

Benefiční koncert Letovice 2015

V neděli 6. prosince proběhl v Letovicích benefiční koncert na podporu provozu Azylového domu pro matky s dětmi při Centru “PRO“ Blansko.

Putování za světlem

V neděli 29. 11. se uskutečnila v prostorách fary a na farním dvoře v Jedovnicích akce Putování za světlem.